WeHelpen Gorinchem is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

is een lokaal actieve, energieke en ondernemende bank. Een bank die zich nauw betrokken voelt om samen met u, de regio leefbaar en vitaal te houden. Het is een coöperatieve bank. Dat betekent dat we niet bankieren voor aandeelhouders, maar voor onze klanten, onze leden en de samenleving in ons werkgebied. Juist als coöperatieve bank weten we dat je samen meer bereikt dan alleen. Door mensen met elkaar te verbinden en kennis te delen. Zo versterken we de omgeving waarin onze klanten wonen en werken. Initiatieven zoals WeHelpen sluiten heel mooi aan bij onze coöperatieve gedachten, waar we ons graag aan willen verbinden. Rabobank. Een aandeel in elkaar.
www.rabobank.nl/av

Poort6

Poort6 is een woningcorporatie met ruim 7.500 huurwoningen, garages en bedrijfsruimtes in Gorinchem en Dalem. Wij willen betaalbaar en goed wonen bieden in een prettige woonomgeving. Wij zijn er met name voor mensen die op de vrije woningmarkt moeilijk aan een woning komen. Maar een huis wordt pas echt een thuis als zowel de woning als de directe omgeving groen, schoon, heel en veilig is. Investeren in een prettige woon- en leefomgeving vinden wij daarom belangrijk. En we stimuleren daarbij initiatieven en activiteiten die eraan bijdragen dat (buurt)bewoners elkaar beter leren kennen, zien staan, of beter nog, iets voor elkaar betekenen. Het initiatief van WeHelpen ondersteunen wij dan ook van harte.
www.poort6.nl

Rivas Zorggroep

Dagelijks kiezen duizenden cliënten voor Rivas. Meer dan 6.000 gemotiveerde professionals en vrijwilligers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.
Rivas Zorggroep verbetert voortdurend de zorg. Dat doen we in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht; vernieuwend, professioneel en dichtbij. En bovenal veilig. Onze cliënten kunnen rekenen op respect, warmte en aandacht. Rivas is een grote organisatie maar onze zorg is kleinschalig. Of het nu gaat om thuiszorg, zorg in een van onze woonvormen of in het Beatrixziekenhuis. We regelen de zorg die onze cliënten wensen, direct en goed en we helpen hen gezond te blijven. Dat doen we samen met andere betrokkenen in de gezonde regio. Ook dat is Rivas.
WeHelpen is een initiatief dat het voor inwoners van Gorinchem mogelijk maakt om met behulp van de inzet van vrijwilligers hun zelfstandigheid te behouden. Doordat mensen elkaar ondersteunen op allerlei terreinen is dit naast de professionele hulverlening een mooie aanvulling. Rivas ondersteunt dit initiatief daarom graag.
www.rivas.nl

Stichting Behoud De Bogerd

Stichting Behoud De Bogerd beheert met uitsluitend vrijwilligers het buurthuis De Bogerd in De Lingewijk in Gorinchem. De vrijwilligers ontvangen de buurtbewoners graag voor een kopje koffie, een praatje of bij een van de vele activiteiten die worden georganiseerd.
www.stichtingdebogerd.nl

Humanitas Gorinchem

Humanitas Gorinchem e.o. maakt deel uit van de landelijke Humanitas organisatie. Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden landelijk 13.800 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 52.400 deelnemers. De afdeling Gorinchem e.o. werkt binnen de volgende thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien en Thuisadministratie. Op korte termijn wordt daar tevens het thema Verlies aan toegevoegd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Humanitas Gorinchem e.o. www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem. Humanitas Gorinchem e.o. steunt als ambassadeur het initiatief ‘WeHelpen-gorinchem’ van harte omdat het dicht bij onze eigen uitgangspunten ligt.

Syndion

De zorg heeft te maken met nieuwe wetten en bezuinigingen. Dat heeft gevolgen voor mensen met een zorgvraag, ook voor mensen met een handicap. Syndion heeft daarom de vereniging Samen Leven opgericht. Verschillende bedrijven en organisaties hebben hun medewerking toegezegd. Ook vrijwilligers kunnen helpen om bepaalde ondersteuning toch mogelijk te houden.
Samen Leven sluit zich graag aan bij We Helpen. Wij geloven in een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is. Met WeHelpen kunnen onze cliënten in contact komen met een vrijwilliger. Of zelf hulp aanbieden, want ook mensen met een handicap hebben talenten en mogelijkheden
www.syndion.nl

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969 en sinds die tijd is gebouwd aan het sterke, betrouwbare fundament van kennis en ervaring dat de organisatie nu heeft. Bij ASVZ zijn beperkingen niet per definitie grenzen en dat vormt de rode draad in alles wat we doen. We richten ons op wat mensen met een beperking wél kunnen en doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van ieders persoonlijke wensen. Op deze manier maakt ASVZ mensen met een beperking krachtiger, autonomer en zelfredzamer.
www.asvz.nl

Stichting Philadelphia Zorg

In heel Nederland begeleiden wij mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Op zo’n 600 kleinschalige locaties in het land, begeleiden ruim 7.600 medewerkers ruim 7.800 cliënten. Philadelphia is een grote organisatie. Toch is onze zorg voor cliënten altijd maatwerk. Wij zijn er voor onze cliënten. Daarom werken we nauw samen met hen en hun ouders en belangenbehartigers. Want iedere cliënt is anders.M
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn.
www.philadelphia.nl

MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden – project netwerkversterking

Netwerkversterking is een praktische aanpak voor mensen die door ziekte, ouderdom, een beperking, zorg voor hun naaste of andere redenen een klein netwerk hebben of in een isolement zijn geraakt.
Het project netwerkversterking werkt met vrijwilligers die een training tot netwerkcoach hebben gevolgd. De netwerkcoach geeft iemand een steuntje in de rug die zijn sociale netwerk (weer) wil opbouwen of uitbreiden.
Bezoek de facebook pagina van Netwerkversterking

SamenEénGorinchem

Is een initiatief van ervaringsdeskundigen op allerlei gebieden. Mensen die betrokken zijn bij de hulpvraag, het leed, de zorgen, de eenzaamheid en worstelingen van de medemens. Wij willen graag die ruimte en hulp bieden om samen één te zijn.
Wij willen een plek bieden waar ieder mens welkom is. Maar vooral gericht op die mensen die het soms iets harder nodig hebben. Hulp vragen of hulp bieden, praktisch of juist even een luisterend oor, samen kunnen we elkaar helpen. We willen de eenzaamheid bestrijden, een plaats bieden voor de mens die even wat hulp kan gebruiken. Een centrale plek waar een ieder welkom is om te krijgen of om te geven.
www.facebook.com/www.samen1gorinchem.nl

Gemeente Gorinchem

Yulius